Home » ترور روزنامه نگار by سیّد فرید قاسمی
ترور روزنامه نگار سیّد فرید قاسمی

ترور روزنامه نگار

سیّد فرید قاسمی

Published
ISBN :
150 pages
Enter answer

 About the Book 

از سپیدهدم حیات مطبوعات در ایران تا 22 بهمن 1326 که محمد مسعود به قتل رسید، 34 تن از روزنامهنگاران ایرانی جان بر سر قلم نهادند و محمد مسعود قربانی شمارهی 35 مطبوعات ایران محسوب میشود. دربارهی محمد مسعود تاکنون آثار ارجمندی به نگارش درآوردهاند. اینMoreاز سپیده‌دم حیات مطبوعات در ایران تا 22 بهمن 1326 که محمد مسعود به قتل رسید، 34 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی جان بر سر قلم نهادند و محمد مسعود قربانی شماره‌ی 35 مطبوعات ایران محسوب می‌شود. درباره‌ی محمد مسعود تاکنون آثار ارجمندی به نگارش درآورده‌اند. این کتاب از دو بخش مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی تشکیل شده است: نخست از تولد تا سرانجامِ روزنامه‌نگاری محمد مسعود را دربردارد و دوم سرگذشت پُرفراز و فرود 32 سال از زندگی 46 ساله‌ی این روزنامه‌نگار مقتول را به روایت یکی از نزدیک‌ترین دوستانش به آگاهی خوانندگان محترم می‌رساند.(از پشت کتاب)